Lommepenge-jobbere forbereder sig til fritidsjob


Skrevet af Sidsel Kirketerp 08-12-2016

For mange unge kan det være svært at ansøge om og starte på det første job – for der kan melde sig mange spørgsmål…
Lommepengejob i Herredsvang giver unge mulighed for at komme i gang….

Fritidsjob? Hvordan gør man?

For mange unge kan det være svært at ansøge om og starte på det første job – for der kan melde sig mange spørgsmål…
Hvordan skriver man en ansøgning og hvordan afleverer man den? 
Hvordan opfører man sig på en arbejdsplads?
Hvad med frikort og skat og alt det der? 
Har man ikke nogen til at hjælpe sig, kan det blive rigtig svært.
Derfor tilbydes nogle unge i Herredsvang særlige lommepengejob for at komme i gang. De får job i trygge omgivelser, og de får hjælp til at komme videre.


Et lommepengejob er et fritidsjob med løn på 62 kr. i timen. Det særlige er at lønnen kommer fra penge der er knyttet til Helhedsplanen i Herredsvang. Formålet er at give de unge mulighed for at prøve at have et fritidsjob, som forberedelse på at blive ansat i almindeligt fritidsjob som ungarbejder. De unge har som regel et lommepengejob i 3-5 måneder.

Lommepengejob virker, det er lettere bagefter..
I Herredsvang er det Miguel Mikkelsen der hjælper lommepenge-jobberne. Han er ansat som børn-og ungemedarbejder under helhedsplanen og er til dagligt at finde i Kulturhus Herredsvang.

”Det betyder rigtig meget for en ung, at få sit første fritidsjob - det forøger chancerne for at komme videre i andre job mange gange. ”siger Miguel … ”I flere boligområder over hele landet, bliver unge ansat i den her slags lommepengejobs. Og det viser sig faktisk at det giver dobbelt så mange chancer for at få et ”almindeligt” fritidsjob bagefter – og for unge med en anden kulturel baggrund giver det op til 3 gange så så gode muligheder med et job på CV’et.”

I alt 10 unge mennesker på 15-16 år har gennem de sidste par år, været ansat i lommepengejob i Kulturhusets cafe og Biblioteket, I øjeblikke er der ansat 2 i cafeen og 1 i biblioteket. 
Halvdelen af de der har været ansat i Kulturhuset har fundet et andet fritidsjob bagefter.

lommepengejobber i cafeen…
I øjeblikket er Sumaya på 15 år lommepengejobber i cafeen…
Hun fortæller: ” Jeg har plaget Miguel siden 7. klasse om at få et job, men han sagde hele tiden jeg skulle vente til jeg kom i 9. klasse.. 

Egentlig spurgte jeg efter et job i biblioteket, men der arbejder en anden og så blev jeg tilbudt jobbet i caféen. Jeg vidste faktisk ikke at der var en café her… det fandt jeg først ud af da jeg søgte lommepenge job.

Jeg er rigtig glad for at have job i caféen - og Kulturhuset ligger tæt på mit hjem og min skole, så det er let for mig at komme fra det ene til det andet..
Jeg er kommet i lektiecafeen i Kulturhuset i mange år. Og så har jeg kendt Bente, der er leder i caféen, fra jeg var helt lille - så jeg føler mig helt hjemme og tryg her.

Jeg vil gerne arbejde i Fakta eller McDonalds
Når jeg er på arbejde, så laver jeg meget forskelligt… f.eks. vander blomster, tømmer opvaskemaskine, betjener kunder ved kassen. Det er næsten det samme som jeg laver derhjemme så det er ikke så svært, men jeg lærer da også tit noget nyt, det er sådan ”step by step”

Egentlig skal jeg kun være her 4 timer om ugen - to om mandagen og to om onsdagen - men hvis jeg får tidligere fri, kommer jeg tit lidt før, og så passer det med at jeg kan gå til lektiehjælp bagefter. 

Så får jeg lavet mine lektier der, så det er ikke noget problem med både job og lektier.
Jeg kan rigtig godt lide at være her, men jeg ved jo godt at jeg ikke kan være her altid. Men når Miguel og Bente synes at jeg er ”egnet” til at komme ud i et rigtigt job, så vil jeg få hjælp til at skrive ansøgning og CV og så får jeg selvfølgelig også en anbefaling med herfra.
Jeg vil gerne søge i Fakta eller hos McDonald’s når jeg skal videre herfra. ”

Kender du til et job til en ung?
Sumaya får nogle gange ideer til hvad man kunne ansætte unge til også… Der er f.eks. at købe ind til de ældre, eller hjælpe folk der sidder i kørestol med at komme rundt.
Ideen med indkøbshjælp er ikke fremmed. I Frydenlund, Herredsvangs næsten nabo i Aarhus V, er fritidsjobberne bl.a. ansat til at handle ind for ældre, der selv har svært ved at komme ud og købe ind. Og det er et job som man også overvejer at oprette i Herredsvang.

Miguel Mikkelsen opfordrer til at tage kontakt til ham, hvis man har gode forslag til hvor i området de unge kan bruges nogle timer om ugen,. Opgaverne kan være for afdelingerne der vil have delt løbesedler ud, hjælp i køkken eller legeplads i en af institutionerne eller andre småopgaver.

Miguel opfordrer samtidig til, at alle gør opmærksom på hvis man støder på et almindeligt fritidsjob, eller hvis man selv kan se at der er plads til en ung på ens arbejdsplads eller måske i ens firma.

Fakta:
Har du et tip?
Man kan dele det i facebookgruppen ”Herredsvang8210” eller ”Ung i 8210 – Herredsvang”.
Man kan også give Miguel et tip på tlf: 61 55 75 85…….. Så vil han bringe tippet videre.