Jakob - Rollemodel i herredsvang Rollemodeller i Herredsvang

Jeg vil gerne være det gode eksempel

07-02-2018   Skrevet af Sidsel Kirketerp

Jakob er 22 år og opvokset i Herredsvang.
Han er en af de fire ny-ansatte rollemodeller, der de næste 2 år skal støtte nogle af områdets unge mellem 15 og 19 år, i forhold til skole, uddannelse, fritid og fritidsjob.

Til daglig er Jakob pædagog medhjælper i klubben på Kappelvænget. Og det sidste års tid har han været jobguide for børn og unge, der er ansat som lommepenge jobbere.

Jeg havde ramt bunden da jeg var 15-16 år
Han, og de tre andre rollemodeller, skal bakke de unge op og give dem redskaber til at arbejde hen imod den fremtid de ønsker sig.

Jakob kunne godt selv have brugt en mentor, eller en rollemodel, da han var 15-16 år… ”Jeg var forvirret, uopmærksom, umoden. Jeg havde dårlige karakterer og gik i specialklasse, med andre lige så forvirrede unge - og jeg vidste slet ikke hvad jeg ville med mit liv. Jeg havde en fornemmelse af at jeg havde ramt bunden, og kunne kun se at jeg havde en fremtid i Fakta.”

Heldigvis havde Jakob en god støtte i sin familie, der som Jakob siger, ”ikke havde overdrevne drømme og et mål, om at jeg skulle være sagfører eller læge. De syntes at hvis det var et job i Fakta jeg kunne klare, så var det også i orden.” Og Jakob mener at det faktisk var en af grundende til at han kom videre… ”Jeg skulle ikke stræbe efter et mål jeg ikke kunne nå, men kunne bare fokusere på at tage et skridt af gangen – samtidig med at jeg fik mere styr på mig selv og mit liv.”

Små skridt på vejen
”Det var en måde der virkede for mig, og det er noget af det jeg gerne vil være med til at give videre… at de opnåelige mål ligger lige fremme, og at de store mål - ude i fremtiden - skal hænge sammen med de mål, man sætter nu og her. Hvis du ikke kan koncentrere sig om at læse lektier, er det ikke ret sandsynligt at du ender ud som læge om 10 år. Så er det let at havne i branchen for hurtige penge … og det er alt for let at blive hængende der.”

I dag har Jakob afsluttet en gymnasial eksamen på EUX Business. ”Det var mig selv der kæmpede mig igennem, skridt for skridt - og nu ved jeg også hvad jeg vil i fremtiden – jeg regner med at starte på pædagogseminariet til sommer, hvis jeg bliver optaget. Og så håber jeg da også, at jeg selv kan lære noget som rollemodel, som jeg kan tage med mig på pædagoguddannelsen.”

Gode rollemodeller er vigtigt for unge
Dengang det brændte på for Jakob, kunne han godt selv have brugt en mentor, der kunne have givet ham gode råd og opbakning på vejen. ”De mennesker du møder på din vej som ungt menneske, betyder rigtig meget for din selvopfattelse og troen på hvad du kan.”

”Jeg havde en lærer i skolen, som ikke gjorde andet end at hakke ned på dem der var svagest – også mig. Den lærer, kunne bare ikke lide os. Modsat gik jeg i en periode på Teknisk Skole – der lærte jeg disciplin og respekt. Det var som at være på en arbejdsplads – man kan ikke bare komme for sent eller kun hver anden dag. Og man skal anerkende læreren som en autoritet der kan lære en noget, for at få noget med derfra. Det lærte jeg rigtig meget af, selvom jeg ikke gennemførte uddannelsen.”

Så derfor er det vigtigt, synes Jakob, og rigtig godt for både de unge i Herredsvang og for området, at der er nogen kan støtte og være et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at rejse sig fra der hvor man har ramt bunden.

Jakob er kendt i Herredsvang
Jakob er født og opvokset i Herredsvang og har området ”helt inde under huden” som han siger.

”Jeg har altid boet i Herredsvang og kender selvfølgelig unge der er ældre end mig, mine jævnaldrende og de yngre søskende. Og jeg er heldig - jeg bliver mødt med respekt fra de fleste og der er ikke nogen som jeg er uvenner med. Det kommer mig også til gode når jeg skal være sammen med de unge. Det ville have været meget sværere, hvis jeg ikke kendte nogen og først skulle til at vise hvem jeg var og bevise at jeg er okay.”

Jakob glæder sig til at arbejde sammen med de tre andre rollemodeller ”Jeg tror at vi bliver et rigtig godt team – det er gode folk som jeg har respekt for. Vi er allerede med flere steder i de fritidstilbud der er for unge i Herredsvang, Ungecaféen i Kulturhuset onsdag aften, foldbold i Globen, og så holder vi søndagsåbent i klubben nogle timer om søndagen. ”

Jeg vil gerne handle ”rigtigt”
Jakob er også ansat som pædagog medhjælper i Klubben til daglig, og der er der nogen der kommer både i hverdagen og om søndagen. Det er to forskellige roller han skal møde de unge med.

”Som pædagogmedhjælper, skal jeg være opmærksom på at klubbens regler og måder at gøre tingene på. Om søndagen har vi nogle lidt andre spilleregler. Men i begge funktioner, er det vigtigt at vi skal have respekt for hinanden, og at jeg altid handler ”moralsk” rigtig – at jeg er det gode eksempel ”. Nogle af børnene og de unge ser også folk der vælger de ”ikke-rigtige” løsninger, og på den måde tager jeg mit job som rolle model alvorligt.

”En dreng fra klubben fandt en iPad ude på legepladsen og viste mig hvad han havde fundet. Det viste sig at den stammede fra et indbrud – vi fik kontakt med ejeren der kom og hentede den og havde 200 kr. med i findeløn til drengen. Han var simpelthen så glad og meget stolt – og havde lært noget om den dag, at kan betale sig at være ærlig …”

Rollemodellerne skal uddannes.
I de næste tre måneder skal rollemodellerne på skolebænken hos projektlederne Søren og Miguel. Her skal de have undervisning i samtale og lære at bruge noget der hedder tilværelsespsykologi. Det er en metode hvor man kan lære at håndtere sit liv bedre, sådan som det ser ud her lige nu. Man arbejder med muligheder og begrænsninger og hvilke styrker og forhindringer man har der kan bruges i lige den situation man er i, og på længere sigt På den måde passer metoden rigtig godt til Jakobs egne ideer om at man skal tage et skridt af gangen.

Når rollemodellerne er færdige med de 3 måneders undervisning, tager de hul på mentor arbejdet hvor de hver skal have tilknyttet nogle mentees – unge der får vejledning og støtte af mentoren.

”Om to år når jeg er færdig med som rollemodel, håber jeg at jeg har været med til at få flyttet nogle unge lidt tættere på deres drømme og mål. Og at Herredsvang har nydt godt af, at der er nogen der tager de forvirrede unge alvorligt.”