helhedsplan 2018 - 2022

[ KOMMUNIKATIONS STRATEGI ] [ GRAFISK LINIE ] [ LOGOER ]  [ OPSLAG ]  [ INFO-AVIS ]  [ POWERPOINT]

Herredsvang i Aarhus Vest er et såkaldt udsat boligområde.
Hver 4 år ansøges der om penge til en boligsocial helhedsplan der skal understøtte det sociale arbejde i området.

Dette materiale er lavet i forbindelse med borgerinddragelse i ansøgningsprocessen.
Info-avisen er husstandsomdelt i området og informerer om det boligsociale arbejde i området og opfordrer til at deltage i processen.

Logoet er inspireret af en udsmykning på torvet i området.
Den grafiske linie, logoer, farver og skrifttyper er gennemgående i alt materialet.

Logo - stor og lille version

Logo'er for indsatsområderne

                               

FAMILIE OG FOREBYGGELSE

UDDANNELSE

KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS

BESKÆFTIGELSE

TRYGHED OG TRIVSEL

INFORMATIONSAVIS

Powerpoint

ARbejdspapirer layout