Den dag enhedslisten var på besøg i Herredsvang

 Skrevet af Sidsel Kirketerp 25-08-2016
 
Fattigdom og ulighed var hovedtemaerne, da enhedslistens folketingsgruppe holdt sit sommergruppemøde i Herredsvang d. 22. august-
For at sætte fokus på kontanthjælps reformen der træder i kraft 1 oktober, havde de valgt at holde mødet i Herredsvang, hvor der også er mennesker der bliver berørt den nye ordning.

Rundvisning i området
Enhedslisten ønskede at få mere at vide om den dagligdag som disse mennesker lever i – og hvordan reformerne vil komme til at påvirke deres økonomi og deres liv. Flere beregninger viser at en del familier får et så lille budget, at de kan risikere ikke at kunne betale husleje, eller at mangle mad sidst på måneden.

Udover gruppens eget lukkede møde, bød dagen på rundvisning i Herredsvang med fortællinger om hvordan det er at vokse op i området. Området var fuld af kameraer og journalister der fulgte gruppen på rundturen og senere transmitterede fra pressemødet i Kulturhusets Café, der blev sendt live.

Gruppens medlemmer fik også senere at vide hvordan boligforeningerne arbejder med konsekvenserne af kontanthjælpsreformen.

Velbesøgt debatmøde
Dagen blev sluttet af med et åbent debatmøde med de to politikere, Pernille Skipper og Nikolaj Villumsen, der havde inviteret alle interesserede til at komme og give deres bud på, hvordan uligheder i indkomst og fattigdom kan ændres.
Der var mødt omkring 100 mennesker op, og Kulturhuset sal var fyldt.

Efter velkomsten fik Næstehjælperne ordet, for at fortælle om deres gruppe på Facebook, som er et ” Netværk for protest og praktisk hjælp til reformramte” som de selv kalder det. Er man berørt af reformene på kontanthjælpsområdet kan man finde hjælp og støtte her.

Næstehjælperne - et netværk
Herefter fik Pernille Skipper ordet, og forklarede hvordan Enhedslisten ser på de kommende reformer og konsekvenserne af dem.

Derefter var debatten åben i salen, der var stor tale og spørgelyst og de to timer der var afsat til mødet fløj afsted.… Nogen havde personlige historier at fortælle, andre havde spørgsmål til Enhedslisten om deres politik, andre igen kom med deres overvejelser om konsekvenserne af reformerne.

Hele dagen sluttede med at Pernille Skipper takkede for alle dagens input fra det virkelige liv, som hende og folketingsgruppen ville tage med tilbage til Christiansborg og ”leve højt på længe” som hun udtrykte det.