Bussernes ruter - sig din mening

Skrevet af Sidsel Kirketerp 16.marts 2014

Det kan stadig nås, at sige sin mening om bussernes ruter, hvis man har ris, ros og forslag til ændringer.

Efter omlægningen af busruterne for to år siden, er der også sket store ændringer i Aarhus Vest. Det er især de ældre der har mærket problemer.

En beboer fra Frydenlund , der har gjort indsigelser, har fået et venligt positivt svar på sin henvendelse. Det kan betale sig at sige sin mening.

Du kan stadig blive hørt
Hvert år i januar måned er der høring på ruterne. Der kan man komme med forslag og kommentarer til dem. Høringen foregår, ved at man kan svare på et skema på internettet, og der bliver lavet enkelte interviews i busserne.

Høringen sluttede i år den 19. januar. Resultatet af høringen kan ses på Midttrafiks hjemmeside i slutningen af april/start maj måned.

Men mange ældre synes det er svært at bruge nettet – og andre har slet ikke været opmærksom på undersøgelsen.
Byrådet skal i løbet af foråret tage stilling til om de nuværende busruter fungerer, og fik man ikke sagt sin mening ved høringen, kan man stadig forsøge at få indflydelse.

Klagerne tages i betragtning
En beboer fra Frydenlundsområdet har klaget. 
Hun siger: "Jeg fik et meget elskværdigt svar på min klage over bustrafik her i området. Underskriveren er Ango Winther, som er planlægger af driften i Midttrafik. Han skriver, at de er bekendt med manglerne i Frydenlund området, og at klagerne vil blive taget i betragtning, når der skal evalueres endeligt i byrådet. Vi kan jo så bare håbe det bedste. "

Selvom der er opmærksomhed på de konkrete problemer, vil det stadig give mere vægt hvis flere beboere i områderne siger sin mening.

Her skal du henvende dig
Det er Aarhus Kommune, Trafik og Veje, der har ansvaret for køreplanlægning af bybusserne i Aarhus, herunder rutenet/omlægninger.

Man kan prøve at sende dine input/forslag til dem med brev eller mail:

Trafik og Veje - Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Grøndalsvej 1C
8260 Viby J

E-mail: trafikogveje@aarhus.dk
Telefon: 89 40 44 00

Især Herredsvang og Frydenlund er ramt
Fra Herredsvang kører nu 2A - som er en hurtigrute ad Paludan Mullersvej - hvor man hurtigt er ved Center Nord og i midtbyen - og den er mange glade for.

Til gengæld har Herredsvang mistet busforbindelsen med Hasle Torv, hvad især mange ældre der bruger Hasle Lokalcenter er rigtig kede af. 
Også andre der skal til Hasle Skole, Bispehaven, Gellerup eller i Bazar Vest, har fået rigtig lang rejsetid. De skal enten omkring Ringvejen, og dermed med tre busser - eller hele vejen ned omkring midtbyen.

I Frydenlund området, hvor der bor rigtig mange mennesker, har de mistet den ene af de to busruter der før kørte i området. 
Bus 13 som nu kører af Fuglebakkevej, kører i hverdagene hvert 20. min, men i aften og i weekenderne er der halve og hele timer mellem busserne.
Alternativt kan man gå til Viborgvej eller Paludan Mullersvej og tage en A-bus. Den gåtur er der dog mange ældre der kan have svært ved .