2010 – 2017: BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER 
Det boligsociale arbejde i Herredsvang,
Kulturhus Herredsvang, 8210 Aarhus V 
 

Leder af og underviser i IT-HJØRNET, Kulturhus Herredsvang 
Ansvarlig for kommunikation på net og print
Bredt samarbejde med husets øvrige ansatte faggrupper, frivillige og beboere i området 

Opgaver:

IT-Undervisning og borgerservice
Underviser i IT-relaterede emner, kurser og workshops
Åben rådgivning i brug af PC, mobil og tablet, programmer og apps
Hjælp til digital selvbetjening, jobansøgninger og CV, studieopgaver, artikler m.m.

Ny teknologi
Præsentation og introduktion til nye medieformer og ny teknologi
Indtænkning af medieteknologi til understøttelse af boligsociale aktiviteter og arrangementer 

Kommunikation
Hovedansvarlig for Kulturhusets eksterne kommunikation på print, sociale medier og hjemmeside
PR for IT-HJØRNETS aktiviteter i kursusprogrammer, opslag og på nettet
Styrkelse af beboernetværk ved at facilitere facebook grupper og sider
Kollegial kommunikationssparring og IT-hjælp
Udvikling og vedligehold af bydelsportalen  www.herredsvang8210.dk

Borger-journalistik
Artikler og fotos fra bydelen til Herredsvangs bydelsportal
Uddannelse af 4 hold bydelsreportere – journalistik i ord, foto og video på nettet

Andet
Ansvarlig for opsætning og vedligehold af udstyr i IT-HJØRNET
Ansvarlig for frivillige i IT-HJØRNET
Udstillingsansvarlig for kunstudstillinger i Kulturhusets Café

Relevante links:
Opslag Kulturhus Herredsvang og Hasle Bibliotek
> Info materiale om udvikling af ny Boligsocial Helhedsplan 
> IT-HJØRNET - infomateriale
> Infomateriale om bydelsreporter kurser
>
Diverse videoer til bl.a. facebook
> herredsvang8210.dk