Nytænkning, sejre … og masser af frustration

Skrevet af Sidsel Kirketerp 28.8.2014

Artikel i tema om afdelingsbestyrelser og beboerdemokrati i almene boliger 
________________________________
 
Erfaringer fra en ung ny bestyrelse
Interview med Claudia Haber,  27 år
Formand for bestyrelsen i Ringgårdens afdeling 6 i Møllevangen

Vores bestyrelse er en meget ung og ny bestyrelse – vi er 5 medlemmer og vi er mellem 24 og 29 og en enkelt i starten af 40'erne.

Jeg og en anden har selv siddet i bestyrelsen i 2 år, mens der kom 3 nye ind ved sidste afdelingsmøde.På den måde er vi nok en lidt usædvanlig bestyrelse...

Vi er lidt blevet presset ind, fordi der ikke var andre der ville – jeg havde selv været medlem af en bestyrelses et andet sted jeg boede – hvor der var mødt 5 op til afdelingsmødet, og de 4 andre pegede på mig og sagde at jeg skulle være medlem og det blev jeg så. Der skete nu ikke så meget der. De var gået lidt i stå.

Da jeg så kom til mit første afdelingsmøde i denne afdeling - afd. 6 - var det naturligt for mig at melde mig og nu er jeg så formand, som den der er mest erfaren.

Vi vil rigtig gerne have repræsentanter for alle grupper af beboere, for forskelligheden skaber debat. Men indtil nu er det ikke lykkedes – så vi har opfordret vores kærester og venner til at stille op – og de er blevet valgt – og det gør selvfølgelig at vi kan virke som en indspist klike – men vi ønsker virkelig at være åbne imødekommende og komme i kontakt med beboerne og høre hvad de ønsker.

Godt naboskab er basis for alt andet

Vi har en kortsigtet vision og en langsigtet vision.
Den korte er at få mere gang i nogle sociale aktiviteter i afdelingen - den lange er at vi kan begynde at forholde os seriøst til nogle ombygninger og forbedringer af boligerne.
Vi ser de sociale aktiviteter som en forudsætning for det andet – for det er en mulighed for at få folk i tale og at interessere sig for det sted de bor.

Som udgangspunkt prøver vi at gå ud fra at beboerne er lige som os selv – at vi gerne vil have en afdeling med et godt miljø, og hvor man kender sine naboer og har en fælles historie. 
Hvis man kan mødes til forskellige arrangementer opstår der større tryghed og nye ideer – og man kan måske lettere komme i snak om det der faldstammesystem der ikke fungerer, eller om det er en god ide at få solfangere på taget.
Det kunne blive en levende afdeling fyldt med personlighed og historier.

Gamle traditioner og unge mennesker

Aldersfordeling i afdelingen er delt i to – der er de ældre der har boet der i mange år, og så er der de unge, mange af dem studerende – som er mellem 20 og i starten af 30'erne. Generelt er der ikke mange børn i afdelingen.

Der har før i tiden været meget aktivitet og engagement i afdelingen, men det er døet ud i takt med at de første beboere blev ældre. Men vi kan hente meget inspiration i hvad man har gjort før i tiden, og vi har været heldige at vi er blevet ført ind i bestyrelsesarbejdet og traditionerne af tidligere medlemmer med erfaring – og nu prøver vi lige så stille at ændre det, så det også passer til de yngre generationer.

Øverst..

Som bestyrelseslokalet så ud da den nye bestyrelse kom til....

Nederst ...
Og som det ser ud efter en grundig ommøblering.

De banker jo bare øl og smøger..

Der er en stigmatisering af afdelings-bestyrelser – der er en forestilling om at de kun består af gamle mennesker der er dovne og kun "banker øl og smøger" – og sådan er det også nogle steder – men den forestilling arbejder vi hårdt på at gøre op med.

Vi overtog et bestyrelseslokale der var nikotingult, med neonlys, skimmel og vægge hvor pudset dryssede ned.. et ikke særligt hyggeligt lokale at sidde i men spontant fik vi ordnet lokalerne – malet, indrettet med sofaer, nyt inventar og gardiner... – så nu er der hyggeligt at komme.

Vi har også fået et stort skilt på facaden så man kan se at der er her bestyrelsen bor. Når vi er der holder møde eller har åbningstid har vi altid gardinerne trukket fra så man kan se os.
Vi bruger også lokalerne til en filmklub vi har startet og vi holder fællesspisning en gang om måneden, aktiviteter der ikke bliver meget besøgt, men hvor antallet af de der kommer stiger stille og roligt.

Vi opfordrer også beboerne til at bruge det til andre aktiviteter som de selv kan sætte i gang. Vi har selv flere gode ideer til arrangementer – fx. IT undervisning, foredrag og kurser i førstehjælp.
Vi har sendt et bestyrelsesmedlem på fundraising kursus, og så vil vi bl.a. søge midler til en hjertestarter der er tilgængelig altid – det findes ellers ikke i området

Nye former på afdelingsmødet

Afdelingsmødet har vi ændret formen på så det ikke er så formelt. Før blev det holdt ude i byen med middag bagefter – men der kom ikke mange og det er lidt fjollet at sidde 5 mennesker i et kæmpe konferencelokale, når vi kan sidde hyggelige hjemme hos os.

Vi har ændret det fra at bestyrelsen ikke sidder og troner for enden men iblandt alle andre, og vi har ændret indkaldelsen så den er lidt mere "poppet" og der står hvor lang tid hvert enkelt punkt tager.

Jeg tror at regnskabet og budgetfremlæggelse er det punkt der afskrækker mange fra at deltage – de tror at det tager lang tid, eller at det er svært at forstå – men det tager jo kun ti minutter til et kvarter og jeg tænker at hvis man ved hvor lang tid det reelt tager så er det ikke så afskrækkende.

Interessen er stigende – men der kommer stadig kun 15-20 mennesker til afdelingsmødet.
Måske vi skal gå over til at transmitere afdelingsmødet over nettet så folk kan sidde der hjemme og følge med og stemme ?.... Nej pjat ... Men man begynder at tænke vilde tanker indimellem..... 

Lækrere opslag og facebook

Vi har som led i vores ønske om at nå ud til så mange af beboerne som muligt, taget nye metoder i brug.
Vi håber at det bliver nemmere for beboerne at komme i kontakt med os, debattere, stille spørgsmål og finde oplysninger:
Vi laver et månedsbrev som I kan læse i opgangene og på den måde løbende følge med i bestyrelsens arbejde.
Indkaldelserne til møder og arrangementer er blevet lavet "lækrere" at se på og med farver på så man lettere ser dem.
Vi har en Facebook side og vi har lavet en hjemmeside med jævnligt opdateret materiale om afdelingen og på siden kan man se alle informationer fra os samt referater fra vores møder. Og det er også muligt at skrive til os i et åbent forum.

Hvad er det der skal til?

Desværre er der ikke meget af det der har givet resultat – vi får stadig ikke så meget respons, som vi gerne ville have – Og man ved ikke om beboerne ikke reagerer fordi de ikke tør blande sig, fordi de er bange for at blive involveret i for meget? Måske er de bare tilfredse? Eller tror de alligevel ikke kan lave noget om?
Det føles som en ond cirkel at der trods nytænkning, debat og evaluering af alt, ikke rigtig sker noget - og så er det at frustrationen når sit højeste – hvad er det der skal til?

"Vi tiltaler også folk på gaden og opfordrer dem til at komme til møder og madklub – der er vi nok lidt påtrængende og nogen bliver helt forskrækkede. Men generelt er det positivt."

At stemme dørklokker

I forbindelse med en Tysklandstur vi har arrangeret her i foråret var der to tilmeldte ud over bestyrelsen – og det resulterede i at vi gik ud og stemte dørklokke hos alle over tredje sal– der hvor vi regnede med at de unge bor, i alt 80 lejemål. 
To og to gik vi ud og ringede på og fortalte om bestyrelsen og vores ideer og opfordrede til at tage med på turen.
Nogen tog godt imod os men andre synes det var ekstremt grænseoverskridende og troede vi var Jehovas vidner eller sådan noget.

Vi fik ikke umiddelbart nogle med på turen – måske er der nogle forestillinger om at det er lidt bedstemoragtigt - men vi fik flere i tale og flere der meldte sig til vores facebookside.
Vi tiltaler også folk på gaden og opfordrer dem til at komme til møder og madklub – der er vi nok lidt påtrængende og nogen bliver helt forskrækkede. Men generelt er det positivt.

Brevstemmer virker

Vi havde en succesoplevelse med en spørgeskemaundersøgelse vi havde på et tidspunkt.
Vi har et rum der skulle laves om til noget andet. Der kom nogle forslag på afdelingsmødet – dem arbejde vi videre med og sendte derefter ud til afstemning i afdelingen om det skulle være hobbyrum eller cykelværksted – det fik vi både debat og god reaktion på.

Måske er det en vej frem at give mulighed for at være med i afstemningerne noget oftere, frem for at man sidder i bestyrelsen og bestemmer – også selv om vi faktisk har myndighed til det.

Der kommer jo en lejer efter dig

Vi har valgt at satse på aktiviteterne i første omgang – men vedligeholdelsen og forbedringerne af boligerne er en meget vigtig arbejdsopgave i bestyrelsen. Det er noget som ingen af os har rigtig meget forstand på – og det er et stort arbejde at sætte sig ind i som ny bestyrelse.

Heldigvis har vi fået rigtig god hjælp af inspektøren og varmemesteren – og vi har fået ind i budgettet at der skal sættes penge af til nye vinduer. Men det vil også betyde huslejestigninger fordi vi ikke kan finansiere det hele selv – og vi er allerede forberedt på modstand. Men det kan ikke nytte noget fordi det er nødvendigt.

Selvfølgelig kan det være svært at få en huslejestigning på 300 kr. hvis man er pensionist eller studerende ... Men man kan jo ikke kun tænke på sig selv ... der kommer jo nogen efter dig, det er jo ikke din bolig, men en du låner og skal give videre i god stand til den næste, ligesom der skal males og ordnes gulve skal der også skiftes vinduer og andre vedligeholdelse. Bestyrelsens opgave er jo at have overblik over hvad der er nødvendigt og få sat penge af til det over tid.

Men så er der jo også opgaver som ikke er vedligehold – men forbedringer – f.eks nye køkkener eller solenergi – det kommer jo ud over og kan da diskuteres – og den debat vil vi gerne have i gang.

Men vi har ikke mistet modet endnu

Vi kan godt lide arbejdet, og har lyst til det. Og vi bruger meget tid på det.
Vi synes at vi ved nytænkning alligevel formår at åbne øjnene hos nogle beboere – og det giver ny energi når der er til slutning. Vi har stadig ideer vi ikke har ført ud i livet og inspireres til stadighed af hvad man gør andre steder.

Skrevet af Sidsel Kirketerp